BATC

Sinds april 2020 ben ik als coach en therapeut met inzet van paarden aangesloten bij de BATC (Beroepen & Belangen Associatie voor Natuurgerichte Therapeuten & Consumenten) onder registratienummer BA-03039.

Door het aansluiten bij de BATC kunnen bij diverse zorgverzekeraars mijn sessies gedeeltelijk vergoed worden vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering.  
Vraag dit goed na bij je zorgverzekeraar alvorens de declaratie in te dienen.

 

De BATC is in 1988 opgericht als  beroepsorganisatie voor natuurgerichte therapeuten. Het faciliteert en behartigt de belangen van bij haar aangesloten therapeuten. Voor de kwaliteit van de aangesloten therapeuten staat de BATC garant naar de consument en de zorgverzekeraar, door voor beide partijen goede afspraken te maken bij de overheid, opleidingsinstituten en andere instanties, die betrekking hebben op het natuurgeneeskundige vakgebied.

Een lidmaatschap bij een beroepsvereniging maakt dat ik aan een aantal zaken dien te voldoen en wordt hier jaarlijks op gecontroleerd of ik nog voldoe aan deze kwaliteitseisen vanuit de organisatie. 
Daarnaast dien ik ieder jaar een bepaald aantal uren bijscholing te volgen om op deze manier op de hoogte te blijven en ook om mijzelf verder te ontwikkelen. Intervisie met andere therapeuten en coaches zijn er een aantal maal per jaar.

Nu ik lid ben van de beroepsvereniging geeft voor jou als cliënt in mijn praktijk de garantie dat:

  • Je er vanuit mag gaan dat ik gedurende een aantal jaren een kwalitatief hoogstaande opleidingen, minstens op HBO-niveau, heb gevolgd.
  • Ik me dien te houden  aan ethische grondbeginselen.
  • Mijn praktijk is aangesloten bij een klacht en tuchtrechtsinstantie.
  • Ik aan diverse kwaliteitseisen dien te voldoen.
  • En ik me verplicht tot bijscholing om up-to-date te blijven.

Natuurgerichte principes
De BATC werkt volgens vijf natuurgerichte principes

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet  functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

 

De vijf principes zoals ik ze in mijn praktijk toepas:

1. Energie 

Iedere sessie in mijn praktijk draait om de energie. 

Wat brengt jij met je mee aan energie? Hoe hoog zit die energie of hoe laag is deze? Waar lekt er energie? 

Hoe reageren de paarden op jouw energie? Aan de paarden kan ik vaak afleiden hoe het met de energie van de cliënt is. De paarden geven hierin direct een feedback waardoor de cliënt zelf ermee aan de slag kan in het hier en nu. 

 

Niet alleen de paarden reflecteren dit. Ook de andere dieren in de omgeving zoals de hond, de katten en de ganzen in de wei van de buren reageren. En wat doet dat met de cliënt? Wat herkent de cliënt hierin van zichzelf of zijn of haar dagelijkse leven? Is het een oud patroon wat mogelijk zelfs al prenataal ligt? 

 

2. Prikkeloverdracht

Vanuit het brein worden er continue prikkels afgegeven aan het lichaam. Hoe is het brein verbonden met het gevoel? Op het moment dat iemand vooral vanuit het brein functioneert en niet vanuit het gevoel  levert fysieke klachten op die vaak niet te herleiden zijn bij een medisch onderzoek. 

Wat zeg je de hele dag tegen jezelf waar je lichaam op reageert? Wat willen de lichamelijke klachten je zeggen? 

 

Bewustzijn creëren van de verbinding tussen hart, hoofd en je lichaam is van groot belang. Op het moment dat dit er is zal er een betere overdracht van de prikkels zijn en er meer rust en heldere communicatie zijn tussen hart, brein en lichaam. Meer bewustzijn van wat het lichaam duidelijk wil maken leidt tot meer inzicht van de eigen reacties en patronen waardoor het de cliënt kansen biedt tot verdieping van het leren erkennen en herkennen van de eigen krachten en kern. 

 

3. Drainage 

Indien je je lichaam niet regelmatig checkt op de ballast die je bij je draagt, zowel geestelijk als lichamelijk, zal je lichaam in weerstand komen om het je duidelijk te maken. 

Door de toenemende druk vanuit de omgeving, welke we eigenlijk onszelf opleggen door onze eigen ideeën en invullingen, daarnaast de grote hoeveelheid aan snelle informatie en prikkels geeft een overspoeling van ons hele lichaamssysteem. 

Oude patronen, die niet eens van ons zijn, maar van vorige generaties die we meenemen. Vanuit het prenatale stuk de stress, onmacht of andere ballast die je als ongeboren vrucht al meegekregen hebt en in je lichaamscelgeheugen ligt opgeslagen kan een aanleiding zijn om in de stress te schieten of je lichaam geeft signalen af die je niet kunt plaatsen.

 

Je belast je interne systeem met stukken die niet van jou zijn.
Doel is om dit af te voeren uit je systeem zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe waardevolle opvulling.

 

4. Voeding

Goed voor je lichaam zorgen is niet alleen je psyche op orde hebben. Dat betekent ook goed voor je lichaam zorgen en dus letten op de voeding die je tot je neemt.
Heeft je lichaam wat extra ondersteuning nodig door inzet van supplementen zoals visolie en magnesium wat goed is voor je brein en hart. Of dien je te kijken naar de voeding die je dagelijks inneemt? 

Ook wordt er ingezoomd op wat je geestelijk als voeding tot je neemt?
Welke gedachten en overtuigingen heb je? Wat zijn je uitdagingen en waar liggen je verwachtingen? Zowel die van jezelf als die van je omgeving? Hoe belangrijk is die invloed? 

Creëren van bewustwording  wat je aan invloed kunt uitoefenen tussen denkpatroon en gedrag is van groot belang om op deze manier balans te vinden om op deze manier de juiste voedingsstoffen tot jezelf te nemen.

 

5. Psyche
 Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Door bewust te worden van bepaalde belemmerende patronen die mogelijk het helingsproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. Als laatste stap is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe deze op een gezonde manier doorbroken en losgelaten kunnen worden.

 

Middels psycho-educatie geef ik eerst uitleg over hoe een brein normaliter functioneert en vervolgens hoe een brein reageert als het in een overleving schiet en in de stress gaat. Hoe ontstaat de burn-out, PTSS of de dissociatie die een cliënt ervaart. Hoe we dat middels EMDR kunnen opheffen die blokkade. 

Vervolgens gaan we samen door het inschalen van de basisbehoeftes kijken waar de cliënt het grootste deel mist om dat in de sessies weer op te gaan vullen zodat er balans ontstaat voor de cliënt die er nu niet is. Opbouwen van het basisvertrouwen.

 

  De som van de vijf natuurgerichte principes leidt tot een betere levenskunst

 
Als je op het logo van de BATC klikt bovenin kom je op de site van de BATC uit waar je nog meer informatie terug kunt vinden.

 

 Lid van beroepsvereniging VBAG

 

 

 

 

 

                    Geregistreerd bij de RBCZ

 

 

 

 

 

        Lid van beroepsvereniging BATC


De meeste foto's op deze site zijn gemaakt door  Jeroen Maas Fotografie  en   Lovana Fotografie